Adgangskort

Adgangskort

I Fredensborg Kommune skal ansatte med arbejdssted på Fredensborg Rådhus eller ansatte, der har brug for at have adgang til Rådhuset, have deres eget personlige adgangskort.

Dette er også gældende for Byrådet, Seniorrådet og Handicaprådet.

Det giver fleksibilitet for dig samtidig med, at kortet også er dit Id-kort, så borgerne ved, at du arbejder ved eller repræsenterer kommunen.

Når du får udleveret et adgangskort følger samtidig også en forpligtelse til at passe godt på det, så vi kan fastholde sikkerheden. Der er derfor nogle enkle principper, som du skal kende og overholde. 

  • Dit adgangskort er personligt og bliver registreret på din personalesag. Du må ikke overdrage eller udlåne kortet til andre.
  • Kortet skal altid bæres synligt, når du færdes på Rådhuset. Det er også din sikkerhed for, at du kan se, om dem der færdes rundt på rådhuset har et legitimt ærinde.
  • Hvis du fratræder din stilling eller hverv ved Fredensborg Kommune, skal du aflevere adgangskortet til din nærmeste leder,– eller til Centerchef for Politik og Organisation - på sidste arbejdsdag – som vil sørge for, at kortet bliver lukket via Helpdesk
  • Hvis kortet bliver væk, skal dette meddeles til Trykkeriet i Center for Ejendomme og Intern Service ved e-mail: trykkeriet@fredensborg.dk eller ved personligt fremmøde.
  • Nye kort udstedes i Trykkeriet ved personlig henvendelse. Du skal medbringe en lønseddel eller ansættelseskontrakt eller møde op sammen med en kollega. Er du ansat eksternt, skal der sende en mail til trykkeri@fredensborg.dk med godkendelse fra nærmeste leder om, at du har brug for adgang til rådhuset.
  • Husk også at alle gæster skal hentes og bringes til vores foyer