GDPR og Informationssikkerhed

Indhold for GDPR og Informationssikkerhed

Databeskytt­els­esf­oro­rdn­ing­en

Databeskyttelsesforordningen kaldes også GDPR - som står for General Data Protection Regulation. 

Herunder kan du læse, hvad den betyder for dig som ansat i Fredensborg Kommune. 

Information­ssi­kke­rhe­d

Når informationer sikres, foregår det grundlæggende ved, at en eller anden form for kontrol over information er i anvendelse.

Det essentielle ved informationssikkerhed er, at kunne styre og sikre kontrollen over hvem eller hvad, der må få eller påvirke information på et givent tidspunkt.

Se mere om det herunder - og husk at orientere dig om de gældende politikker.