Vores holdning til seksuelle krænkelser og seksuel chikane

seksuel chikane,sexisme

Med baggrund i den seneste tids debat omkring krænkelser og sexisme på arbejdspladser, udtrykker kommunaldirektøren på vegne af direktionen kommunens klare holdning.

Vores holdning til seksuelle krænkelser og seksuel chikane
 
I Fredensborg Kommune tolererer vi ikke krænkelser eller nogen former for uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane. Vi har som ledelse et ansvar for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø med en åbenhed til at tale om og håndtere eventuelle problemer. Det er vigtigt, at dette også er en del af kulturen i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.
 
Du har fire mulige veje, hvis du har brug for at tale med nogen. Som hovedregel vil det være din leder eller din leders leder, du skal gå til, hvis du oplever krænkende adfærd eller seksuel chikane. Du har også altid mulighed for at bede om en fortrolig samtale hos forhandlingschef Helle Kolberg. Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke oplever, at du kan bruge de almindelige kommunikationsveje, har vi ligeledes en whistleblower ordning, hvor du også har mulighed for at indberette alvorlige forseelser.
 
Det er vigtigt at påpege, at vi ser meget alvorligt på sådanne sager, og der vil kunne komme ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der har krænket eller chikaneret, i form af advarsler, forflyttelse eller afskedigelse. I alvorlige tilfælde kan der være tale om politianmeldelse og retslig forfølgelse. Vi har i kommunen gældende vejledninger om håndtering og forebyggelse af seksuel chikane samt instrukser, som træder i kraft, hvis du oplever chikane. Med baggrund i tidens opmærksomhed på krænkende adfærd, vil vi på næstkommende hovedudvalg drøfte en opdateret version af vores vejledning.
 
Jeg håber, at dette tydeliggør Fredensborg Kommunes holdning og praksis, og jeg vil opfordre til, at vi sammen tager et ansvar for at sikre en god kollegial adfærd.
På vegne af direktionen.

29-09-2020 11:52:00