Kunstforeningen

Indhold for Kunstforeningen

Per Kirkeby - bronze

Per Kirkeby (1938-2018) er en af de absolutte hovedpersoner i Louisianas samling, som rummer værker helt fra begyndelsen af hans kunstneriske løbebane og frem til Kirkebys allersidste år. Udstillingen er den første samlede præsentation af Kirkebys bronzeskulpturer og har fokus på kunstnerens arbejde med figur og rum, noget der også optager ham levende i maleriet i begyndelsen af 1980’erne. Bronzerne, der ofte spiller en tilbagetrukket rolle på Kirkeby-udstillinger, spiller hovedrollen her, men det sker i samspil med malerier og tegninger. Samt i dialog med nogle af de valgslægtskaber i kunsthistorien, som var så typiske for den intellektuelle spændvidde i Kirkebys blik på verden - f.eks. Rodin, Willumsen og Giacometti.

Omvisningen begynder præcis kl. 16.00 og efter rundvisningen vil der være et glas i restaurantområdet. Man er selvfølgelig velkommen til at gå rundt på egen hånd bagefter.

Det vil være muligt at medtage en ledsager. Prisen for ledsager er 150 kr.
I tilmeldingen bedes du oplyse om du har Louisiana kort og hvad du ønsker at drikke

Louisiana den 26. februar kl. 16.00 - tilmeld dig her
Vi anbefaler, at I er fremme ved Louisiana senest kl. 15.40 og appellerer til, at hvis tilmeldte medlemmer alligevel bliver forhindret i at deltage, så meddel det hurtigst muligt på tlf.: 72 56 23 48, eller 40 59 83 49, så vi kan indbyde andre medlemmer fra en eventuel venteliste.

 

Kunstforeni­nge­n

Kunstforeningen i Fredensborg Kommune har til formål at fremme glæden og interessen ved kunst. Kunstforeningen er for alle ansatte i kommunen samt pensionerede kolleger.

Hvert år indkøbes ca. 24 kunstværker, fortrinsvis af danske kunstnere, der bortloddes til medlemmerne på generalforsamlingen i foråret. Kunstforeningens bestyrelse søger at ramme bredt med indløb af malerier, litografier og unika kunsthåndværk.

Som medlem har du et medlemsnummer, der også fungerer som dit lod i lodtrækningen. Bliver du ikke trukket ud et år, har du to lodder det følgende år osv. Dog kan du højst opnå fem lodder.

For at kunne deltage i lodtrækningen ved årets generalforsamling skal du have betalt kontingent i hele det foregående kalender år.

Et medlemskab af Kunstforeningen koster 40 kr. pr. måned, der automatisk trækkes i lønnen efter indmeldelse. Pensionister betaler kontingent til Kunstforeningens konto hel- eller halvårligt.

Ja tak - jeg vil være medlem

Sæt kryds, hvis du ønsker at være medlem fra 1. januar og derved få et lod ved udtrækning af kunstværker på efterfølgende års Generalforsamlingen.

Indhold for Kunstforeningen