Fleksibel lønpakke

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser

Fleksibel lønpakke

Fleksibel lønpakke

 

Fredensborg Kommune vil gerne være med til at give alle medarbejdere - mulighed for træning, uddannelse og udvikling såvel fagligt som menneskeligt, så at den enkelte til enhver tid kan udføre de daglige opgaver på en kvalificeret og effektiv måde.

Gennem din fleksible lønpakke åbner der sig mulighed, for at du via bruttolønnen kan købe kurser eller en uddannelse, som understøtter dine mere langsigtede ønsker og behov i forhold til dit arbejdsliv. Denne form for uddannelse kan være af personlighedsudviklende karakter, specifikt rettet mod et kompetenceløft i en helt ny retning eller valgt, fordi den kan være med til at forme din jobfremtid.

 

 

 • Eksempler på kompetenceudvikling

   

  • Du er konsulent og kan mærke at du bliver motiveret af at arbejde med større, komplekse opgaver med behov for styring. Du har lyst til at udfordre din indre projektleder, selv om dette ikke umiddelbart er en del af dit karrierespor. Valg af en projektlederuddannelse ville være en mulighed.
    
  • Du vil være bedre til at forstå og kommunikere med dine omgivelser - måske vil du på sigt bevæge dig fra et mere internt til et mere kunderettet job. Et NLP-kursus i kommunikation og coaching ville give dig et løft i den retning.
    
  • Du er sekretær og vil gerne forberede dig til et job med mere internationalt indhold, selv om opgaverne ikke ligger lige om hjørnet. Sprogkurser ville være et godt valg. Du kan derimod ikke vælge et kursus i finere fransk madlavning eller tai-chi. Jobrelevansen er for uklar!!
 • Sådan gør du

  Vil du gøre brug af muligheden for at have uddannelse i din fleksible lønpakke, skal du:

  • Selv undersøge priser og øvrige vilkår for den valgte uddannelse
  • Afstemme med din nærmeste leder, at kurset er relevant og at den administrative praksis er godkendt af leder, se nedenfor 
  • Afstemme at det praktisk kan lade sig gøre med uddannelsestid i forhold til arbejdstid

   

   

 • Oprettelse af aftale

  Der skal ske følgende trin i oprettelsen af aftalen:

  • Dit arbejdssted lægger som udgangspunkt ud for uddannelsen
    
  • Når faktura for uddannelse er betalt, kontaktes Mia Hegnslund mihe@fredensborg.dk og fleksibel lønpakke oprettes
    
  • Du godkender aftalen via mail, som lægges på din personalesag
    
  • Løn opretter 12 måneders løntræk, som indsættes på afdelingens lønkonto

   

   

 • Bindings- og aftaleperiode

  Bindingsperiode
  Aftalen løber over 12 måneder med mindre andet aftales.

  Generelt om ordningen
  Stopper din ansættelse inden aftaleperioden udløber, aftalens nærmere mellem aftalens parter.

   

 • Undtagelser

  Aftalen omkring nedgang i bruttoløn i forbindelse med uddannelse og kompetenceudvikling er tiltrådt af langt størstedelen af de Forhandlingsberettigede Organisationer, dog har FOA og SL har valgt at stå uden for aftalen. Det betyder, at det ikke er muligt, at indgå aftaler omkring nedgang i bruttoløn i forbindelse med uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere i disse overenskomst grupper.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til uddannelse som fleksibel lønpakke, kan du kontakte 

Mia Hegnslund
mihe@fredensborg.dk
tlf 72 56 20 59