Organisationen kort

Indhold for Organisationen kort

Politik og Organisatio­n

Politik og Organisation

Ejendomme og Intern Service

Økonomi, Løn og Indkøb

Økonomi Løn og Indkøb

Skole og Dagtilbud

Kultur, Fritid og Sundhed

Familie og Handicap

Ældre og Omsorg

Borgerservi­ce og Digitaliser­ing

Borgerservice

Byudvikling­, Miljø og Erhverv

Job og Uddannelse

Job og Uddannelse

Indhold for Organisationen kort