Trivselsmåling og lederfeedback 2021

Indhold for Trivselsmåling og lederfeedback 2021

Trivselsmål­ing og lederfeedba­ck 2021

I 2021 gennemfører vi en fælles trivselsmåling og lederfeedback på alle arbejdspladser i kommunen.
 
Dataindsamlingen sker fra 3. til 17. februar.
 
Målingerne er en del af kommunens trivselskoncept. Trivselskonceptet består af en fælles trivselsmåling og lederfeedback hvert tredje år, samt en lokal minimåling, der følger op på den fælles trivselsmåling og som gennemføres midt imellem de fælles trivselsmålinger.
 
Trivselsmålingen og lederfeedbacken gennemføres samtidigt, men har hver sit fokus. Opfølgningen på de undersøgelser er også forskellig:
 
Trivselsmålingen er arbejdspladsens udviklingsværktøj og bruges til at skabe højere trivsel på arbejdspladsen.

okus i trivselsmålingen er på hvad der motiverer og fremmer trivslen og opfølgningen på trivselsmålingen foregår i dialogen mellem leder og medarbejdere. Derved giver trivselsmålingen medarbejderen direkte indflydelse på at forbedre trivslen på arbejdspladsen.
 
Lederfeedbacken er lederens udviklingsværktøj og bruges til at styrke den enkelte leder i at blive en endnu bedre leder. Opfølgningen på lederfeedbacken foregår individuelt og i lederens dialog med egen leder. Som medarbejder giver man feedback, som ens leder skal bruge i sin udvikling som leder.  

Validering af medarbejder­dat­a til januar


For at sikre at medarbejderne er rigtigt placerede og der ikke er fejl i hvilken leder, man refererer til, vil medarbejdernes data blive valideret på alle arbejdspladser.
Dette sker i perioden 12.-19. januar.

Vejledning til validering er klar 1. december.
 
Tirsdag d. 12. januar kl. 9 til 10 afholdes et webinar om den tekniske del af valideringen.
 
Tilmelding sker ved at sende navn på deltager til Trivselsmaaling@fredensborg.dk

Indhold for Trivselsmåling og lederfeedback 2021