Trivselsmåling og lederfeedback 2021

Indhold for Trivselsmåling og lederfeedback 2021

Udskydelse af trivselsmål­ing

Den 21. januar 2021 skrev kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen: 

Da vi pga Corona-situation er i en helt ekstraordinær situation med andre arbejdsvilkår og for mange et særligt arbejdspres, har direktionen efter ønske fra mange arbejdspladser og i samråd med Hovedudvalget besluttet, at vi må udskyde kommunens fælles trivselsmåling og lederfeedback til efter sommerferien, hvor der forhåbentlig er kommet en mere normal hverdag og arbejdssituation.

Konkret betyder det, at trivselsmålingen og lederfeedbacken vil blive gennemført i efteråret 2021.

Det nærmere tidspunkt herfor vil blive drøftet i Hovedudvalget. 

Trivsel er noget vi skaber sammen

Herunder kan du se, hvad fem medarbejdere siger om trivsel på arbejdspladsen og hvorfor du skal deltage i årets trivselsmåling.

Trivselsmål­ing og lederfeedba­ck 2021

I 2021 gennemfører vi en fælles trivselsmåling og lederfeedback på alle arbejdspladser i kommunen.
 
Målingerne er en del af kommunens trivselskoncept. Trivselskonceptet består af en fælles trivselsmåling og lederfeedback hvert tredje år, samt en lokal minimåling, der følger op på den fælles trivselsmåling og som gennemføres midt imellem de fælles trivselsmålinger.
 
Trivselsmålingen og lederfeedbacken gennemføres samtidigt, men har hver sit fokus. Opfølgningen på de undersøgelser er også forskellig:
 
Trivselsmålingen er arbejdspladsens udviklingsværktøj og bruges til at skabe højere trivsel på arbejdspladsen.

Fokus i trivselsmålingen er på hvad der motiverer og fremmer trivslen og opfølgningen på trivselsmålingen foregår i dialogen mellem leder og medarbejdere. Derved giver trivselsmålingen medarbejderen direkte indflydelse på at forbedre trivslen på arbejdspladsen.
 
Lederfeedbacken er lederens udviklingsværktøj og bruges til at styrke den enkelte leder i at blive en endnu bedre leder. Opfølgningen på lederfeedbacken foregår individuelt og i lederens dialog med egen leder. Som medarbejder giver man feedback, som ens leder skal bruge i sin udvikling som leder.  

Validering af medarbejder­dat­a


For at sikre at medarbejderne er rigtigt placerede og der ikke er fejl i hvilken leder, man refererer til, vil medarbejdernes data blive valideret på alle arbejdspladser.

Se webinar om validering, som blev afholdt d. 12. januar
Kopier linket og se optagelsen uden for Citrix.

Adgangskode er Orgval2021.
 
 

Indhold for Trivselsmåling og lederfeedback 2021