Et sundt sted at arbejde

På billedet ses de ”spilleglade” samlet om stressspillet.
 
Forleden var der sat fokus på, hvordan vi taler om sundhedsfremme på de enkelte arbejdspladser, da 110 ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter var indkaldt til temamøde i Rådhuskælderen.

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, fællestillidsmand og formand for HU Claes Kastbjerg fortalte om tankerne bag sundhedsfremmetiltagene og arbejdsmiljøkonsulent Bo Saarde præsenterede værktøjer for kommunens mange områder; skoler, SFO, klubber, kontorer, ældre og handicap, og køkken og teknik. Værktøjer til at tale om sundhedsfremme inden for psykisk og fysisk sundhed.

Og som et ekstra tiltag i forhold til snakken om psykisk sundhed, var Mie Marcussen fra Marcussen og Co inviteret til at tale om hvad der ligger til grund for konflikter og gav indsigt i, hvad der skal til for at løse konflikter.
Temadagen blev meget vel modtaget og ikke mindst stress-spillet var en god oplevelse.
 

Værktøj til den lokale dialog om sundhedsfre­mme


Sundhed handler om at have det godt på alle måder. Vi har alle et ansvar for at bidrage positivt til den fysiske og psykiske sundhed samt den sociale trivsel.
 
Hvilke tiltag, der er mest effektfulde varierer på tværs af arbejdspladserne.
Ansvaret for at iværksætte de tiltag, der har størst effekt, ligger derfor lokalt. Derudover er der et centervis ansvar for at følge op på den lokale indsats og for at igangsætte eventuelle tiltag på tværs af institutionerne.

Arbejdet omkring særligt psykisk sundhed er forbundet med komplekse problemstillinger - både i forhold til at afdække problemstillingerne og i forhold til at iværksætte tiltag.

Vi skal derfor arbejde for en kultur, hvor både medarbejdere og ledere er villige til at gå nye veje, og hvor fokus er på de forhold på arbejdspladsen, som der er en reel mulighed for at ændre på.