Sæt sygefravær på dagsordenen

Indhold for Sæt sygefravær på dagsordenen

Sæt sygefravær på dagsordenen

Fravær er et fælles ansvar og sygefraværsindsatsen i Fredensborg Kommune bygger på en åben og konstruktiv dialog leder og medarbejder imellem. Med introduktionen til de nye fraværsrapporter sætter vi data på dagordenen og vi bliver konkrete i vores handleplaner. Vi sætter spot på nedbringelsen af sygefravær og finder fælles løsninger i TRIO samarbejdet mellem leder, TR og AMR.

Vi har inviteret Jean Vennestrøm, som er specialiseret i sygefravær, arbejdsmiljø og samarbejde. I tre digitale oplæg vil hun tage afsæt i arbejdet med fraværsindsatser gennem et velfungerende partnerskab i MED og vi vil blive bedre rustet til at:

 • Identificerer forskellige fraværsformer og deraf indsatser
 • Gøre brug af sygefraværsdata
 • Udarbejde realistiske handleplaner
 • Holde fokus på fraværet – også i en travl hverdag.

Den digitale MORGENsalon giver ny inspiration til et målrettet samarbejde om reduktion af sygefravær, og ideer til at sætte de rigtige indsatser i gang - efterfølgende er I i jeres TRIO og Center organisering inviteret i jeres kalender til ½ times spørge- og sparringsmøde via Webex med Jean Vennetrøm.

Sæt sygefravær på dagsordenen i jeres TRIO

Første del af Jean Vennestrøms oplæg handler om at sætte sygefraværet på dagsordenen og have et strategisk sigte med sygefraværsindsatser. Se oplægget nedenfor og drøft i forlængelse heraf følgende spørgsmål:

 • Forholder vi os strategisk til sygefravær?
 • Eller arbejder vi mere ud fra dag til dag problemer?
 • Eller måske endda mere på fornemmelser og trends?
 • Løber vi kun efter de, som har meget fravær?
 • Ved vi om det er få eller mange, som er syge?

Brug af sygefraværs­dat­a

Anden del af oplægget handler om brug af data - se oplægget og drøft nedenstående spørgsmål:

 • Hvor lavt et sygefravær ønsker vi?
 • Hvad er et acceptabelt individuelt fravær?
 • Hvornår er man syg?
 • Er det okay at møde syg ind på arbejde?

Udvælgelses af indsatser og design af handleplan

Sidste del af oplægget vedrører udvælgelsen af indsatsområder og design af handleplaner - se oplægget og gør jer følgende overvejelser:

Hvad vil du gerne have gruppen skal?

 • Inden alt andet
 • Hvad vil du/organisationen med gruppen?
 • Hvad er det, gruppen skal ændre og flytte sig til?
   - Socialt
   - I samarbejdet
   - I løsning af kerneopgaven
   - Fleksibilitet
   - Engagement
 • Hvor i arbejdsfællesskabet skal der ændres?
   - det faglige,
   - det kollegiale,
   - det opgaverettede eller
   - det organisatoriske

Indhold for Sæt sygefravær på dagsordenen