Personlig Udviklings Samtale

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser

Personlig Udvikling Samtale - PUS

En god PUS skal bidrage til, at vi i Fredensborg Kommune kan tilpasse os de konstante forandringer og fortsat lykkes med vores opgaver.

Den årlige PUS erstatter ikke den løbende dialog mellem leder og medarbejder, men er en mulighed for at løfte blikket og kigge på den daglige opgaveløsning.

PUS konceptet består af en beskrivelse af rammerne for PUS og for jeres metodefrihed.

Værktøjerne herunder er til inspiration og I har mulighed for at bruge andre værktøjer, hvis de passer bedre til jeres behov.

Læs også to fortællinger om PUS og TUS.

 • TUS bragte os sammen om opgaverne – og løsning af arbejdsopgaverne


  Benedicte Fenger er leder af Træning og Rehabiliteringen.

  Hun har ansvar for 29 medarbejdere, fordelt på fysio- og ergoterapeuter og en social- og sundhedsassistent. De 29 medarbejdere arbejder rundt om på kommunens plejecentre og i borgernes hjem. 

  Benedikte Fenger har i 4 ½ år været leder af afdelingen. De første år havde hun PUS-samtaler med medarbejderne, så hun fik et blik ind i deres opgaver. Men da hun kom til nr. 4 samtale i rækken af PUS-samtaler, så hun trætheden i deres øjne og fik lyst til at indføre TUS – TeamUdviklingsSamtaler. 

  ”Jeg synes, der var behov for at vi alle fik talt sammen om samarbejdet og relationerne i arbejdet og få skabt helheder, fordi vi i vores dagligdag er fordelt på mange adresser.  Forstået sådan at vi arbejder rundt om i kommunen og jo ikke nødvendigvis ser hinanden hver dag.”

  Og så gik TUS-samtalerne i gang. Fem teams fordelt over dage i december og januar – hvoraf nogle TUS samtaler tog ½ dag, andre 1 dag afhængig af størrelsen på teamet. Medarbejder bestemte, hvor TUS skulle holdes og hvordan den gode frokost skulle være – smør-selv eller frokost udefra. Og dem der havde behov for det kunne efterfølgende få en PUS-samtale. 

  Det var klart fra starten af, hvad der skulle tales om, og når der var noget der brændte på, blev det taget med det samme. Alle hørte, hvad der blev talt om i takt med, at teamet udviklede sig – både i forhold til at forstå hinanden, til at lytte, og til at blive enige om de kommende aftaler. 

  ”Det var en rigtig god proces og en styret proces, så vi blev på sporet og alle kunne befinde sig godt med samtalerne. For mig var det også vigtigt, at vi var sammen og kunne lytte til hinanden, når vi har en travl hverdag og normalt er meget lidt sammen,” siger Benedicte Fenger. 

  Efterfølgende blev referater med teamets prioriteringer lagt ud til alle, og endelig kunne Benedicte Fenger samle det hele sammen til Træning og Rehabiliteringens årsplan med teamspecifikke delmål for arbejdet. 

  ”I dag hører jeg, de ansatte sige til hinanden: Vi aftalte jo, at vi gør sådan her. – Det bliver jeg glad for at høre for så lagde vi sammen det rette spor, hvor alle var med til at definere vores arbejde.”

  Kontakt Benedicte Fenger på befe@fredensborg.dk, hvis du har spørgsmål til hendes proces. 

 • Mere kompetence er omdrejningspunktet for PUS

  I Center for Job og Uddannelse arbejder centerchef Birgit Bagge og hendes fire teamleder strategisk med udvikling af centret til at være en fagligt stærk arbejdsplads, hvor de 95 ansatte har de rette kompetencer. PUS er et af værktøjerne til det. 

  Årshjul, PUS, kompetencekatalog og trivselsmåling er elementer der er med til at tegne centret og udvikle og styrke medarbejderne – både i et fællesskab, men også som individer.

  Når der i årets første måneder holdes PUS i Job og Uddannelse, så er der først og fremmest  fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer.

  For Birgit Bagge er det vigtigt at kunne give medarbejderne en god arbejdsplads.  
  ”Og hvis vi skal sikre, at vi arbejder korrekt og giver den bedste service til borgerne, så har vi stor fokus på vores egen udvikling. Vi tilbyder kompetenceudvikling af medarbejder inden for rammerne af hvad de skal arbejde med. Lige for tiden har vi en gruppe der tager diplom i beskæftigelse. De arbejder hver for sig på deres uddannelse, men mødes også i et fællesskab og drøfter det de lærer. Det giver en god kultur, et fælles sprog og en arbejdsplads, hvor det et sjovere at gå på arbejde. Vi løfter i flok,” siger Birgit Bagge. 

  Starten på PUS er, at lederne får styr på centrets årshjul. Et årshjul der er i høj grad er bundet af lovgivning, reformer og store processer. Så kommer PUS med de 95 ansatte, hvor hver enkelts kompetence og behov for videreuddannelse drøftes.  Under PUS-samtalen vendes også de individuelle behov, ligesom ledelsen i fællesskab drøfter, hvad der er givet udtryk for under de mange PUS-møder. 

  Efterfølgende er der ønske og behov som går videre til det lokale MED til drøftelse. Og der udarbejdes et kompetencekatalog, som offentliggøres så alle kan se, hvem der har fået videreuddannelse eller kurser.

   

Kontakt

Center for Politik og Organisation, Charlotte Mandøe på chma@fredensborg.dk