Projektlede­lse

Uddannelsen er en grundig introduktion til de vigtigste aspekter af projektledelse og til en række solide projektledelsesværktøjer. 

  • Projektlederuddannelsen består af fem målrettede moduler, der gennemføres over 8,5 dage.
  • Deltagelse er obligatorisk på alle moduler, da de bygger ovenpå hinanden.
  • Kursusformen veksler mellem korte teorioplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, refleksion og erfaringsudveksling.

Udbytte
Uddannelsen bidrager til at sikre professionelt gennemførte, effektive projekter i samklang med de kommunale organisationer og er med til at sikre, at teori, metoder og værktøjer forankres i kommunernes praksis.

Deltagerne får de rette kompetencer i forhold til at imødekomme de mange krav, der stilles til kommunale projektledere.

Målgruppe
Uddannelsen er relevant for alle nuværende og kommende projektledere – fx nye projektledere, som skal i gang med deres første projekter, eller til erfarne projektledere, der ønsker at styrke deres projektfaglighed. 

Det forventes at du som deltager kan ”medbringe” et kørende eller nyt projekt, som du kan tage udgangspunkt i gennem uddannelsen.

Desuden vil der være e-læring og hjemmearbejde. Deltagere skal forvente 4-6 timers hjemmearbejde og forberedelse til hvert enkelt modul

DOL-eksamen
Deltagere, der gennemfører projektlederuddannelsen, kan vælge at gå op til ekstern eksamen (diplomniveau, DOL-valgmodulet ”Projektledelse”, 5 ECTS-points).

Deltagerne vil få mere at vide om DOL-eksamenen på modul 1, herunder hvordan/hvornår man tilmelder sig, og vil i forbindelse med eksamenen skulle lave en synopsis (5 sider) og gå op til en mundtlig eksamen med ekstern censor.

DOL modulet koster kr. 2500,-  og du skal have minimum en professionsbachelor / eller en kort videregående uddannelse, samt 2 års erhvervserfaring for, at være kvalificeret til at deltage i DOL. 

Vælges DOL eksamination kan der søges kompetencemidler fra den Kommunale Kompetencefond, forventeligt omtrent kr. 6500,- under forudsætning af, at deltageren er omfattet af denne. 

Næste uddannelsesforløb efterår 2020
modul 1: 17. september
modul 2: 5. + 6. oktober
​modul 3: 22. + 23. oktober
​modul 4: 23. + 24. november
​modul 5: 7. + 8. december

Uddannelsen foregår i undervisningslokalet, Fredensborg Rådhus fra kl. 8.30 - 15.30

Læs mere om uddannelsen her

Prisen er kr. 14.300,- ikke flere pladser
inkl. bøger, e-learning og forplejning

Projektdelt­age­r

Uddannelsen giver en introduktion til projekter og de særlige arbejdsformer, der knytter sig til projektarbejde. 

  • Uddannelsen består af et 2-dages modul.
  • Kursusformen veksler mellem korte teorioplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, refleksion og erfaringsudveksling.
  • Deltagere skal forvente 4-6 timers forberedelse til modulet.

Udbytte 
Uddannelsen bidrager til at sikre en høj grad af forankring og effektivitet i de kommunale projekter. 

Som kursist får du forståelse for rammer, metoder og værktøjer inden for projektarbejde. Du lærer også at  indgå effektivt i et projektsamarbejde.

Målgruppe
Uddannelsen er relevant for alle, der i større grad bidrager til eller har berøring med projekter – enten som projektdeltagere eller blot som specialister med ansvar for input eller leverancer til projekter.

Næste uddannelsesforløb 
Ingen datoer for nyt kursus

Prisen er kr. 3.500,-
 

Faciliterin­gsu­dda­nne­lse

Uddannelsen er en grundig indføring i ledelse og facilitering af møder, workshops, seminarer mv. 

Uddannelsen består af to undervisningsmoduler: Et 1-dags modul og et 2-dages modul. Kursusformen veksler mellem korte teorioplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, refleksion og erfaringsudveksling.

Deltagere skal forvente 4-6 timers forberedelse til modul 1 og tilsvarende 4-6 timers forberedelse og hjemmearbejde frem til modul 2.

Udbytte
Uddannelsen bidrager til at mødekomme kommunernes behov for, at facilitering professionaliseres og giver deltagerne en stærk palette af faciliteringsmetoder og -værktøjer, der kan sikre processer, møder, høringer, events mv. af høj kvalitet og effektivitet.

Målgruppe
Uddannelsen er relevant for alle medarbejdere, projektledere og ledere, som bruger tid på at arrangere og styre fx møder for medarbejdere, borgere eller andre aktører i både dagligt arbejde, samskabelses- og udviklingsarbejde og tværfagligt samarbejde.

Det er en klar fordel, at deltagerne kan ”medbringe” en konkret faciliteringsopgave, som der kan tages udgangspunkt i under uddannelsen.

Næste uddannelsesforløb - efterår 2020
modul 1: 21. september
​modul 2: 26. + 27. oktober

Uddannelsen foregår  på Fredensborg Rådhus fra kl. 8.30 - 15.30

Prisen er kr. 5.800,- ikke flere pladser
inkl. wholebrain test og forplejning
 

Praktisk

Kurser er din vej til bedre faglighed, overblik, ny viden og personlig udvikling. 

Afmelding og afmeldingsgebyr
Kan du ikke komme til et internt kursus, skal du melde afbud 14 dage inden afholdelsesdato, ellers vil din arbejdsplads blive faktureret kursistprisen.

Derfor er det vigtigt, at du i tilmeldingens 2. del skriver dit arbejdssted. Prisen for kurserne står anført ved beskrivelsen.

Afmelding skal ske til Sanja Perko sape@fredensborg.dk