Kompetenceudvikling

Kompetenceu­dvi­kli­ng

Kompetenceudvikling er din vej til bedre faglighed, overblik, ny viden og personlig udvikling. Kort sagt er kompetenceudvikling en investering i din trivsel og din fremtid.

Betaling
Faktura for kursusafgift sendes til dit arbejdssted. Derfor er det vigtigt du i tilmeldingens 2. del skriver dit arbejdssted. Prisen for kurserne står anført ved beskrivelsen.

Afmelding og afmeldingsgebyr
Kan du ikke komme til et internt kursus skal du melde afbud 14 dage inden afholdelsesdato, ellers vil din arbejdsplads blive faktureret kursistprisen. Afmelding skal ske til stbt@fredensborg.dk

 • Førstehjælpskurser på rådhuset

  Førstehjælpskursus ved hjertestop og ulykker - 6 timer

  Mål for kurset: At give dig viden, færdigheder og holdninger, der sætter dig i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af Hjerte-Lunge-Redning, og yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

  Efter uddannelsen kan du både selvstændigt og i samarbejde med andre:

  • håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning
  • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene
  • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen
  • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter
  • udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt
  • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker
  • yde førstehjælp ved større ulykker
  • nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil
  • yde psykisk førstehjælp i de første minutter

  Undervisningen foregår i Stortrommen i stuen på Fredensborg Rådhus.
  Pris kr. 500,- og der er frugt, frokost og eftermiddagskage inkluderet i prisen.

  Mandag den 29. oktober 2018 kl. 9.30 - 15.30 - Tilmeld

   

  Førstehjælpskursus med særligt ansvar - 12 timer 

  Mål for kurset: At give dig viden, færdigheder og holdninger, der sætter dig i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af Hjerte-Lunge-Redning, og yde livreddende førstehjælp ved ulykker. Særligt for dette kursus er, at du udover at lære at yde førstehjælp ved hjertestop og ulykker, også lærer at yde førstehjælp ved blødninger, skader på bevægeapparatet, småskader, sygdomme, forbrændinger, ætsninger og forgiftninger. 

  Undervisningen foregår i Stortrommen i stuen på Fredensborg Rådhus.
  Pris kr. 1000,- og der er morgenmad, frugt, frokost og eftermiddagskage inkluderet i prisen.

  Mandag den 24. september og tirsdag den 25. september 2018 kl. 8.00 - 14.00 begge dage - Tilmeld

   

  Førstehjælpskursus opdatering - 3 timer

  Opdateringskurset er for dig, som allerede har taget et grundkursus i førstehjælp inden for de sidste 24 måneder. Her får du genopfrisket de elementære dele fra kurset i livreddende førstehjælp. 

  Undervisningen foregår i Stortrommen i stuen på Fredensborg Rådhus.
  Pris kr. 350,-  frugt og eftermiddagskage er inkluderet i prisen.

  Tirsdag den 4. september 2018 kl. 12.00 - 15.00 - Tilmeld

  Alle førstehjælpskurser er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, og der udstedes elektronisk førstehjælpbevis ved gennemført kursus.

 • Acadre og Digitalpost

  Mini-kursus i Digital Post 
  Til dig, der søger inspiration til den generelle brug af Send Digitalt og Doc2Mail i hverdagen. Overgangen til digital post giver anledning til en række spørgsmål, der er forbundet med at sende digital post via løsningerne Send Digitalt og Doc2Mail. Den første times tid får du viden om Send Digitalt og Doc2mail, samt inspiration til at sende Digital Post, og vi hjælper dig gerne med opsætningen – husk dit kort til nem-id. Kurserne sammensættes til dit team, så send en mail til Stephan Koeffod-Jensen stkj@fredensborg.dk

  Acadre Basis 
  Til dig, der f.eks. er nyansat og skal bruge Acadre i dagligdagen. Kurset giver dig en grundlæggende forståelse af ESDH, herunder journalisering, søgning og import af dokumenter, samt brug af skabeloncenteret. Du lærer om selve systemet, sagsoprettelse, journalisering, dokumenter, tips og tricks, enkelsagsprincippet. 

  Undervisningen foregår på Fredensborg Rådhus kl. 08.30-15.00
  Pris kr. 225,- og der er morgenmad, frokost og eftermiddagskage

  Kursusoversigt:

  19. juni kl. 08.30-15.00 2018 - tilmeld (Celloen)

  21. august kl. 08.30 - 15.00 2018 - tilmeld

  Afmelding af kursusseltagelse skal ske 14 dage inden kursusstart til stbt@fredensborg.dk 

  Acadre opfølgning
  Til dig, der har brugt Acadre i en periode og har brug for opfølgning. Du lærer om registreringsprocessen, brug af sagsprofiler og får svar på dine spørgsmål (send dem gerne før kurset til Stephan Koeffod-Jensen). 

   Acadre Opfølgning kan rekvireres som tilrettelagte afdelingsforløb via din afdelingsleder til Center for IT og Digitalisering - Stephan Koeffod-Jensen stkj@fredensborg.dk

 • Jura og lovgivning

  Forvaltningsret, Persondata og Offentlighedsloven
  Til dig, der skal have indblik i de grundlæggende, forvaltningsretlige regler for sagsbehandlingen. Du vil få gennemgået de vigtigste forvaltningsretlige regler, som gælder, når kommunen behandler og træffer afgørelser i forhold til borgerne. Du får også et kendskab til relevante dele af persondataloven og offentlighedsloven, så det sikres, at reglerne efterleves i hverdagen.

  Dette kursus kan også afholdes særskilt for din afdeling, hvis I har brug for en fælles genopfriskning af reglerne.
  Nyt kursus på vej

  Undervisningen foregår i  Stortrommen i stuen - Fredensborg Rådhus kl. 09.00-15.
  Pris kr. 225,-
   
  Schultz lovsystem, hands on undervisning
  Til dig, der har brug for gældende lovinformation og regelsamlinger. Du får en grundig gennemgang af Schultz systemets mange funktioner og mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
  Undervisningen foregår ved PC, hvor du præsenteres for systemet og de vigtige funktioner. Du arbejder selv i systemet med hjælp fra underviseren.

  Kurset er gratis og afholdes i Violinen 1. sal på Rådhuset.

  Kurserne afholdes onsdag den 8. august 2018.

  Kl. 8.30-10.00 Tilmeld

  Kl. 10.15-11.45 Tilmeld

  Kl. 12.15-13.45 Tilmeld

 • MED og arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere
   Hvad består et godt arbejdsmiljø af? Hvem skal gøre hvad? Hvad har vi pligt til og ansvar for, som arbejdsgiver, leder og ansat? Som arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder lære du, at sætte Arbejdsmiljøgruppen i stand til at løse opgaver indenfor arbejdsmiljø. Du bliver bedre i stand til at se tegnene på et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Du opnår viden om, hvordan du navigere i et komplekst emne som arbejdsmiljø. Kurset er fordelt på 3 undervisningsdage, hvor der er en praktisk case i dagene mellem undervisningsdag 2 og 3. Det meste af undervisningen vil foregå som gruppearbejde og med udgangspunkt i jeres egen virkelighed.

  Tilmelding

   Se kurser og tilmeld dig direkte her
   Pris kr. 675,- Inkl. Materiale og heldagsforplejning

  MED - Uddannelse
  MED grund-uddannelsen giver medlemmer af MED udvalg en styrket viden om MED, MED-bestemmelse og MED-indflydelse gennem oplæg og gruppe -drøftelser og øvelser undervejs. Er I et helt nyt MED udvalg opfordres I til at tilmelde hele MED udvalget til samme MED uddannelse, så opnår I en fælles helhedsforståelse af arbejdet i MED og kan sammen skabe et godt samarbejde undervejs i forløbet. Uddannelsen er på to forskudte dage.

  13. sep. kl. 08.15:15.00 + 21. sep kl. 08.15:13.00 - tilmelding 
  Pris kr. 400,- inkl. materiale og heldagsforplejning

  Er I et stort MED udvalg, som kunne have glæde af at have jeres egen MED uddannelse kan det aftales direkte ved, at kontakte MED- underviser Mia Hegnslund mihe@fredensborg.dk.

   

   

   

 • OPUS

  Kom godt i gang med OPUS økonomi – Kontoplan og rapporter
  Til dig, der anvender rapporter. Du lærer om de grundlæggende begreber i Opus Økonomi samt en præsentation af systemet. På dette kursus lærer du om kontoplanen, at opbygge og anvende økonomirapporter i Rollebaseret Indgang samt at indberette budgetomplaceringer. Du bliver bl.a. i stand til at gå fra din økonomirapport direkte over i posteringer, hvor du kan se den enkelte faktura.

  Kom godt i gang med OPUS økonomi – E-faktura og bilag
  Til dig, der konterer og bogfører E-faktura og bilag. Du lærer om de grundlæggende begreber i E-faktura og bilag samt en præsentation af systemet. Du vil opnå viden, der sætter dig i stand til at varetage de daglige opgaver vedrørende E-faktura og bilag i Rollebaseret Indgang.

  Økonomiske servicebesøg kan rekvireres i Center for Indløb og Økonomi, kontakt Helle Andersen hepa@fredensborg.dk

 • Projektlederuddannelse

  Fredensborg Kommune udbyder i samarbejde med Hillerød og Helsingør Kommune en projektlederuddannelse.
  Uddannelsen sætter dig i stand til at kunne planlægge dit projekt, lede din projektgruppe, navigere projektet undervejs og kunne bruge dig selv bedst muligt for at sikre fremdrift, forankring og effekt. Projektlederuddannelsen styrker både dine metode- og ledelseskompetencer og du får mulighed for at udfolde dit potentiale som projektleder. 

  Du skal forvente at bruge samme forberedelsestid, som et traditionelt diplomfag med læsning af faglitteratur og e-learning. Du kan læse mere om uddannelsens indhold og elementer her

  Implement Consulting Group står for undervisningen, som foregår i Helsingør Kommune.

  Forårshold 2018, alle dage kl. 08.30-15.30, undervisningen foregår på 10. klasseskolen, Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør

  22. august
  24. - 25. september
  29. - 30. oktober
  22.-23. november
  ​06. november kl. 8.30 - 16.00 Eksamen
  07. december en times feedback pr. gruppe i tidsrummet kl. 8.30 – 11.30
   

  Prisen for uddannelsen er kr. 11.500,-
  Der kan tilkøbes Diplom i Offentlig Ledelse (DOL) eksaminition til modulet, som svarer til valgfaget projektledelse til 5 ETCS - prisen er kr. 2500,-

  Du skal have minimum en professionsbachelor / eller en kort videregående uddannelse, samt 2 års erhvervserfaring for, at være kvalificeret til at deltage i DOL. 

  Vælges DOL eksamination kan der søges kompetencemidler fra den Kommunale Kompetencefond, forventeligt i alt omtrent kr. 6500, under forudsætning af at deltageren er omfattet af denne. 

  Tilmelding sker til Mia Hegnslund mihe@fredensborg.dk efter forudgående aftale med nærmeste leder.

 • Velkommen til - introduktion for nyansatte

  Til dig, der er nyansat i Fredensborg Kommune.
  Du møder borgmesteren og kommunaldirektøren og bliver introduceret til kommunen som arbejdsplads. 
  Introdage holdes på Rådhuset i Byrådssalen og der vil være morgenmad fra kl. 08.15

  Den 19. september kl. 08.30-11.30 - tilmeld

Spørgsmål

Har du praktiske spørgsmål, kan du kontakte Stine Bangsbo Thiel stbt@fredensborg.dk