Forsikring

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser

Forsikring

Alle kommunens forsikringer administreres centralt i Center for Økonomi, Løn og Indkøb.

Administration, kontakt til mægler, forsikringsselskaber, institutioner og borgere samt sagsbehandling og information om forsikringsordningerne, varetages af økonomisk konsulent Klaus Gabrielsen, kg@fredensborg.dk. Lokalnummer 2220.

Undtagelser

Arbejdsskader anmeldes til arbejdsmiljøkonsulent Bo Steen Sarde bosa@fredensborg.dk på 21 57 78 87.

 • Rejseforsikring

  Forsikringen omfatter alle, der rejser i kommunens interesse.

  I god tid før afrejse rettes henvendelse til Klaus Gabrielsen, kg@fredensborg.dk, lokal 2220, med oplysning om antal personer, afrejse- og hjemkomstdato samt rejsemål.

  Rejseforsikring - ansatte, elever og beboere

  Læs hvad Europæiske Rejseforsikring oplyser om, hvordan forsikringen dækker i forhold til udbruddet af coronavirus:

  De fysiske forsikringskort er erstattet af dette kort, som I selv downloader eller skanner.
  Vær opmærksom på, at I ikke er forsikret, medmindre I inden afrejse har givet forsikringsafdelingen, Klaus Gabrielsen besked.

  Forsikringsbetingelserne og dækningen kan læses her


  Særligt for elever/beboere
  Forsikringen dækker beboere/elever på studieture - dækningen er alene hjemtransport fra EU/EØS lande og sygdom/hjemtransport uden for disse lande samt sygeledsagelse, tilkald og hjemkaldelse.
  Rejseforsikring - police nr. 4720090. 

  Tillægsdækninger - Danmarksrejser - Særligt for ansatte
  Ved Danmarksrejser, hvor fly og/eller overnatning indgår er tegnet tillægsdækning for bagageforsinkelse og forsinket fremmøde.
  Præmie: Kr. 10,20 pr. person pr. rejsedag

  OBS. Ønskes yderligere dækning, er det op til den enkelte rejsende selv at sørge for supplerende forsikring.

  Betaling for rejseforsikring
  Da prisen på vores rejseforsikring desværre er steget voldsomt, ser vi os nødsaget til at indføre egenbetaling på forsikringsbeløb over kr. 1.000 pr. rejse. I sådanne tilfælde vil I blive kontaktet af forsikringsafdelingen, når I tegner forsikringen.

  Priser 
  Præmie pr. rejsedag pr. person:
  Ansatte
  Norden 20,60 kr   
  Europa 25,19 kr.  
  Verden 30,29 kr.

  Elever/beboere
  Norden  6,94 kr.    Europa 9,94 kr.  Verden 17,90 kr. 

 • Forsikringspolitik og -vejledning

  Læs om selvrisiko og forsikringsprincipper i Forsikringspolitik for Fredensborg Kommune.

 • Bygning og løsøre

  Bygning- og løsøreforsikring - police nr. 382111.

 • Byrådets medlemmer - ulykkesforsikring

   Ved anmeldelse af skade eller spørgsmål om forsikringen kontaktes  forsikringskonsulenten i CØLI på kg@fredensborg.dk

 • Erhvervsansvar

  Erhvervs og produktansvar, tingskade - police nr. 385299.

   

 • Entreprise og montage

  Års-entrepriseforsikring (all-risk)
  Dækker alle arbejder og entrepriser med en entreprisesum under 15 mio. kr. pr. arbejde.
  Der skal altid sendes en mail til Klaus Gabrielsen, kg@fredensborg.dk med angivelse af arbejdets art, periode (start-slut), sted og entreprisesum inden opstart.
  Entreprenører og underentreprenører er automatisk medforsikrede.

  Entrepriseforsikring
  Er entreprisesummen over 15 mio. kr., skal der tegnes særskilt entrepriseforsikring for opgaven. Blanket til begæring om forsikring hentes nedenfor - Entreprise og montage
   Entreprenører og underentreprenører er automatisk medforsikrede.
  Se betingelser PD 603 og PD 605
  Indeholder entrepriserne under ovenstående farligt arbejde, indgriben i bærende konstruktioner eller varmt arbejde SKAL der indsendes oplysningsskema til forsikringsselskabet INDEN arbejdet påbegyndes. 

  All-risk for bestående bygninger
  Dækker skader op til 5,0 mio. kr., når skaden er en direkte følge af entreprisearbejdet. Skal ses sammen med regler for farligt og varmt arbejde. Se betingelser PD 604


  Blanketter
  Begæring Entreprise og montage
  Aftale om udførelse af varmt arbejde
  Betingelser PD 603, All-risks forsikring for bygge-og eller anlægsarbejde
  Betingelser PD 604, Entreprise All-risks forsikring for bestående bygninger eller løsøre tilhørende bygherrenBetingelser PD 605, Entreprise ansvarsforsikring

 • Glas

  Ved anmeldelse af skade eller spørgsmål om forsikringen, kontaktes forsikringskonsulenten i CØLI på kg@fredensborg.dk

 • Katastrofedækning for arbejdsdækning

  Ved anmeldelse af skade eller spørgsmål til forsikringen kontaktes forsikringskonsulenten i CØLI på kg@fredensborg.dk

 • Ledelsesansvarsforsikring

  Ved anmeldelse af skade eller spørgsmål om forsikringen kontaktes forsikringskonsulenten i CØLI på kg@fredensborg.dk

 • Patientforsikring

  Ved anmeldelse af skade eller spørgsmål om forsikringen kontaktes forsikringskonsulenten i CØLI på kg@fredensborg.dk 

 • Ulykkesforsikring for plejeanbragte børn

  Ved anmeldelse af skade eller spørgsmål om forsikringen kontaktes forsikringskonsulenten i CØLI på kg@fredensborg.dk