Center for Læring, Fritid og Sundhed

Center for Læring, Fritid og Sundhed

Center for Læring, Fritid og Sundhed har til formål at understøtte, lede og udvikle kommunens skoler, institutioner, det folkeoplysende område og den forebyggende sundhed for de 0 – 18 årige. Centeret vil overordnet have til opgave at sikre sammenhængende forløb og læring for børn og unge og understøtte foreningslivet. 

Fokus på sammenhæng skal ske via fortsat udvikling af strategien om bæredygtige bysamfund og fortsat udvikling af det tværfaglige samarbejde.
Centeret vil også have opgaver, som rækker udover 0 -18 års området i forhold til sundheds- og fritidsområdet, hvor indsatser dækker alle aldersgrupper.

 • Decentrale enheder

  Center for Læring, Fritid og Sundhed består af en rådhusenhed og følgende decentrale institutioner. 

  • Langebjergskolen
  • Humlebæk Skole 
  • Nivå Skole
  • Endrupskolen 
  • Fredensborg Skole 
  • Kokkedal Skole
  • Ullerødskolen
  • Børnehusene Humlebæk
  •  Børnehusene Fredensborg 
  • Børnehusene Kokkedal 
  • Børnehusene Nivå 
  • UngFredensborg (ungdomsskole og ungdomsklubber i Humlebæk, Nivå, Fredensborg) 
  • Tandplejen 
  • Sundhedsplejen 

  Sundhedsplejen har base på Rådhuset. UngFredensborg har base i Ungecenteret, Nivå. Tandplejen har base på Langebjergskolen og Kokkedal Skole. Øvrige decentrale enheder er knyttet til hvert af de fire bysamfund. 

  Skolen i Virkeligheden hører til Rådhusenheden, men er fysisk placeret på planteavlsstationen i Krogerup.

Cheferne

Centerchef  Marianne Ingeholm Larsen
marl@fredensborg.dk -  lokalnr. 2284  

Birgit Alstrup 
bial@fredensborg.dk  - lokalnr: 5176

Kerneopgaverne

Centrets kerneopgaver er overordnet set: 

 • Skoler
 • Dagtilbud 
 • UngFredensborg
 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Fritid og folkeoplysning
 • Sundhedsfremme og borgerrettet forebyggelse
 • Frivillighed og medborgerskab