Center for Familie og Handicap

Indhold for Center for Familie og Handicap

Center for Familie og Handicap

Center for Familie og Handicap har til opgave at yde støtte til  børn, unge og deres familier i udsatte positioner, samt il borgere med handicap.
Centeret varetager pædagogisk psykologisk rådgivning og tale- og specialpædagogiske tilbud.
Centeret koordinerer kommunens kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser samt samarbejdet med den almene boligsektor herunder de boligsociale helhedsplaner.

Under centret hører Kokkedal Ungdomsklub, Aktivitetssted for unge voksne 18+, Møllevejens Skole, Kejserdal og Ungeboliger, samt Lindegården, Karlebo Specialbørnehave, og Granbohus.

 

Kontakt

Centerchef Susanne Lyngsø, 
suly@fredensborg.dk – lokalnr. 2342

Souschef Meta Fuglsang
mefu@fredensborg.dk lokalnr. 2232

Teamleder Ole Månsson
Konsulentteam, Team for Koordinering og Administration og SSP
olma@fredensborg.dk lokalnr. 5271

Teamleder Christina Conradsen
Familieteamet
chh@fredensborg.dk lokalnr. 2761

Teamleder Bente Bothe
Indsatshuset
Bbot@fredensborg.dk lokalnr. 5461

Teamleder Camilla L. Hansen
Pædagogisk Forebyggelsesteam – Talepædagoger
calo@fredensborg.dk lokalnr. 2265

Teamleder Anne-Marie Faurschou
Voksenhandicap
anfa@fredensborg.dk lokalnr. 2301

Organisatio­nsd­iag­ram

Organisationsdiagram

Indhold for Center for Familie og Handicap