Center for Ældre og Omsorg

Center for Ældre og Omsorg

Centeret har ansvar for pleje, omsorg og støtte indenfor ældreområdet.
Træning, rehabilitering og  patientrettet forebyggelse. Hjælpemidler og boligændringer.
Derudover varetages funktioner i forbindelse med sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi.

Under centeret hører Pleje- og Aktivitetscentre, Hjemmeplejen, Visitation og Hjælpemidler, Træning og Rehabilitering, Dagcentre og Demenscafe.

 

 • Decentrale institutioner

  Pleje- og aktivitetscentre (Benediktehjemmet, , Egelunden Lystholm,  Mergeltoften og Øresundshjemmet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, dagtilbud, midlertidige pladser og madproduktion).

  Træning og Rehabilitering (genoptræning efter hospitalsophold, genoptræning og vedligeholdende træning, døgnrehabilitering, træning som hjælp, forebyggende træning for pensionister (selvtræning)) Dagcentre (Dagcenter Lindehuset og Humlebæk Dagcenter).

Kontakt

Centerchef  Hans Bækvang
hbaek@fredensborg.dk - lokalnr 2285  

Visitation og Hjælpemidler Camilla Cyano
cacy@fredensborg.dk - lokalnr. 2580  

Forebyggels­e og Udvikling

 • SOSU uddannelser, sygeplejestuderende og pædagogstuderende
 • Udviklings- og konsulentopgaver
 • Uddannelse og kursusvirksomhed for decentrale institutioner 
 • Udvikling og undervisning vedr. elektronisk omsorgssystem
 • Tværgående udviklingsopgaver, dokumentation og evaluering
 • Patientrettet forebyggelse (borgere med kronisk sygdom)
 • Utilsigtede hændelser
 • Sundhedsaftaler
 • Kommunalt lægeligt udvalg
 • Praksiskonsulent