Personalepolitikken

Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Tilbage knap/ikon
Indlæser

Personalepo­lit­ikk­en

Personalepolitikken

Vi vil være i front som en attraktiv arbejdsplads og vores personalepolitik giver nyttig viden, om hvad det vil sige at være ansat i Fredensborg Kommune og er et aktivt redskab i håndtering af forskellige personaleforhold.

Se personalepolitikken " Et godt sted at arbejde".

 • Vi er alle en del af kommunens omdømme

  Som ansat på en af kommunens arbejdspladser – hvad enten det er plejecentre, skoler, børnehaver, dag- og døgninstitutioner, administrationen eller Park & Vej, så repræsenterer vi alle Fredensborg Kommune, og vi medvirker derfor alle til at forme kommunens omdømme.

  Vores omdømme hviler på, at borgerne til enhver tid oplever, at vi er troværdige, ansvarlige og kompetente. Disse værdier for den offentlige sektor er helt grundlæggende for det arbejde vi hver dag udfører.

  Hovedudvalget har besluttet at vejledningen fra KL, Personalestyrelsen og Danske Regioner om ”God adfærd i det offentlige” er en del af Fredensborg Kommunes personalepolitik.

  Vejledningen indeholder f.eks. emner som:
  • Instruktionsbeføjelsen
  • Ytringsfrihed
  • Loyalitetspligt
  • Tavshedspligt
  • Bibeskæftigelse
  • Inhabilitet
  • Modtagelse af gaver og meget mere


  Anbefalingerne i kodekset er et godt udgangspunkt for, at I lokalt på jeres arbejdsplads får snakket om, hvad god adfærd er hos jer. I har måske også lokale regler og vejledninger, som samtidig skal bringes ind i snakken.

  På nogle arbejdspladser er det særlig vigtigt at diskutere modtagelse af gaver, mens det på andre arbejdspladser er særlig vigtigt at drøfte ansattes ytringsfrihed i forhold til loyalitetspligten. Her skal der særligt gøres opmærksom på, at man ved tvivlstilfælde altid er mere end velkommen til at kontakte Center for Politik & Organisation.

  Fælles for alle ansatte er, at drøftelserne skal ske løbende og, at nye medarbejdere bliver introduceret til kodekset.

  God arbejdslyst

 • Vi lægger vægt på - om personalepolitikken

   

  •  At personalepolitikken er let og tilgængelig redskab for både ledere og medarbejdere  
  •  At personalepolitikken er værdibaseret med enkle holdninger og forventninger, som kan oversættes lokalt på den enkelte arbejdsplads  
  •  At der er gensidigt ansvar i håndtering af arbejdsmiljøet 
  •  At personalepolitikken afspejler indholdet af sygefraværsvejledningen "Mere nærvær mindre fravær" og kodekset "God adfærd i det offentlige"

God adfærd i det offentlige

KL, Personalestyrelsen og Danske Regioner har lavet en vejledning om ”God adfærd i det offentlige”.

Vejledningen retter sig mod alle offentligt ansatte – både medarbejdere og chefer og indeholder en beskrivelse af de regler og vilkår,som gælder i den offentlige sektor i forhold til medarbejderes og arbejdsgiveres adfærd.

Mere nærvær - mindre fravær

Læs også "Mere nærvær - mindre fravær" - en vejledning.