Psykisk Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmilj­ø

Psykisk Arbejdsmiljø rummer mange aspekter, og det er nemt at fare vild i de mange faktorer i arbejdet, der har indvirkning på den psykiske trivsel.
Her på siden er det primært faktorer, som omfatter hele arbejdspladsen og de faktorer, der udgør en markant risiko for det psykiske arbejdsmiljø.

 • Konflikthåndtering

  Konflikter en uundgåelig del af det at arbejde sammen og er ikke nødvendigvis noget negativt. De kan også skabe ny udvikling og ruske op i indgroede vaner. Det forudsætter, at arbejdspladsen har en kultur, der er god til at håndtere og løse konflikter.

  De fleste konflikter på arbejdspladser falder inden for én af fire typer:

  • Konflikter om metoder
  • Konflikter om ressourcer
  • Konflikter om værdier
  • Personlige konflikter

  Konflikttrappen beskriver, hvordan konflikter optrappes og giver nogle ideer til, hvordan man kan løse konflikter på de enkelte trin. En konflikt kan også godt udvikle sig, selv om parterne trækker sig og forsøger at undvige den. Det kaldes konfliktskyhedstrappen.

  Arbejdspladsens kultur og værdier styrer, hvordan konflikter opstår og udvikler sig. God ledelse og klare spilleregler har en afgørende betydning, men det er også en god ide at bruge redskaber som aktiv lytning, mediation, anerkendende undersøgelse og supervision.

  På en velfungerende arbejdsplads har ledelse og medarbejdere redskaber og rutiner til at løse konflikter, så de får en acceptabel eller endda konstruktiv udgang. Det er vigtigt at være opmærksom på de personlige konfliktmønstre, på optrappende og nedtrappende sprog og på de sociale færdigheder.

  Se mere om konflikthåndtering

 • Vold og trusler

  Trusler, vold og truende adfærd, kan være skadeligt for den menneskelige psyke og give stresssymptomer og dårlig trivsel. Forebyggelsen af trusler og vold bør tage udgangspunkt i årsagerne og de faglige udfordringer i arbejdet. Begynd med en åben dialog om problemet. Et tillidsfuldt arbejdsmiljø er et godt værn mod vold og trusler.

  Vold er aldrig et individuelt problem, og derfor er forebyggelse af vold også et fælles anliggende for arbejdspladsen.
  Det er vigtigt, at arbejdspladsen drøfter temaet vold og trusler og taler om, hvordan I gerne vil skabe et arbejdsmiljø fri for vold og trusler:

  Hvad er vold og trusler for jer?
  Hvordan kan du agere i konfliktoptrappende situationer?
  Hvilke muligheder for, at forebygge trusler og vold har I?

  Umiddelbart efter en episode med trusler og vold er det vigtigste at de involverede medarbejder får psykisk førstehjælp og bliver bragt på skadestuen, hvis de er komme til skade. Dernæst er det vigtig at informere og følge op på episoden for at forhindre gentagelser.

   Vold og trusler skal anmeldes som arbejdsskade!

 • Mobning og chikane

  Mobning er andet end almindelige kærlige og harmløse drillerier, som vi kender fra mange arbejdspladser. Mobning kan være meget ubehageligt og opleves forskelligt.

  Som mobbeoffer kan du opleve, at der sker noget ubehageligt omkring din person, som kan være svært at sætte ord på. Derfor er det altid godt at tale om hvad du oplever, med en person du har tillid til og som kan lytte og bakke om det du oplever. Du kan evt. henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller nærmeste leder.

  Mobning kommer ofte til udtryk som bagtalelse, bagvaskelse og sladder. Mobning kan også foregå ved, at en leder nedgører en medarbejders arbejdsindsats i grove vendinger, giver fejlagtig information, overdriver kontrol eller stiller for svære arbejdsopgaver.

  Den mest almindelige form for mobning er konfliktmobning, som er efterdønninger af en gammel konflikt, som ikke er blevet ordentligt løst. Med tiden kommer konflikten mere til at handle om personer end om sagen. Den ene part får et overtag i magtkampen (dvs. vinder) og forfølger og prøver på at ”tilintetgøre” den tabende part gennem mobning.

  Rovmobning er når ofrene ikke har gjort noget, som kan forklare mobbernes adfærd. De mobbes, fordi

  • De er i en særlig udsat position
  • Tilhører en minoritetsgruppe, der af nogle er uønsket
  • En dominerende person vil demonstrere sin magt
  • De bliver syndebukke i en proces, hvor en arbejdsgruppe får afløb for sin frustration og afmagt

  Der er en række typiske måder, en mobber vil reagere på overfor sit offer. Her kan du se nogle af dem:

  Bagtalelse eller bagvaskelse og sladder
  Omtaler offeret eller hendes familie nedsættende og spreder forudfattede meninger. Ofte usandheder eller løgne.

  Nedgørelse
  Nedgør offeret eller dennes arbejdsindsats i grove vendinger, typisk når andre er til stede.

  Manglende tillid
  Giver udtryk for manglende tillid til, at offeret kan gøre noget som helst rigtigt.

  Groft sprogbrug
  Er grov i munden både i valg af ord og toneleje.

  Fejlagtig information
  Tilbageholder vigtig information eller giver fejlagtig information i spørgsmål, som har betydning for offerets arbejdsopgaver.

  Sabotage
  Saboterer offerets arbejde eller gør det vanskeligt. F.eks. ved at papirer eller andet bliver skadet eller forsvinder.

  Tilsidesættelse
  Tilsidesætter offeret i forbindelse med løntillæg, avancement eller fordeling af opgaver.

  Forfølgelse
  Truer fysisk eller psykisk. Kommer med hadefulde bemærkning eller laver telefon- og brevterror.

  Overdreven kontrol
  Spionerer mod offeret eller udsætter hende for overdreven kontrol.

  Ud på et sidespor
  Kører efter hånden offeret ud på et arbejdsmæssigt sidespor ved løbende af fritage hende for gode og interessante opgaver.

  For svære arbejdsopgaver
  Kræver at offeret løser for mange eller for svære opgaver, som hun ikke har de fornødne forudsætninger for at løse.

  Uforklarlige indgreb
  Inddrager fordele uden begrundelse eller foretager uforklarlige omplaceringer.
   

  10 gode råd

  1. Stol på hvad du selv oplever og mærker.
   Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk. Bliver du i tvivl om det virkelig kan være rigtigt – så skriv dine oplevelser ned.
  2. Tal med mennesker du stoler på.
   Lad flere være med til at bedømme situationen.
  3. Reager hurtigt når du oplever mobning.
   Sig fra overfor mobberen – gerne når der er kollegaer til stede. Det kræver mod og styrke, så du skal ikke vente, til det for alvor er gået ud over dit helbred og humør.
  4. Bliv ved med at se venner, dyrke fritidsinteresser osv.
  5. Hold modet oppe.
   Foretag dig noget, der gør dig i godt humør.
  6. Hold dig sund og rask.
   Husk motion og sund kost. Er du fysisk i god form, er du også sværere at ramme psykisk.
  7. Hvis du oplever at blive holdt udenfor, må du selv være opsøgende, selv om det kan være svært.
  8. Søg støtte og opbakning hos din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, din leder eller hos venner og kollegaer.
  9. Vær opmærksom på dit helbred.
   Søg læge hvis du mærker problemer med dit helbred.
  10. Hvis intet hjælper skal du overveje, om dette er arbejdspladsen, du vil bruge dit liv på