Mere nærvær - mindre fravær

Mere nærvær - mindre fravær

Mere nærvær - mindre fravær

En arbejdsplads med nærvær er en arbejdsplads, hvor vi kan lide at gå på arbejde og hvor vi har lyst at møde op hver dag og yde vores bedste.

At reducere sygefravær handler om at have øje for alt, hvad der har indflydelse på fraværet. Dette gælder især medarbejderens sundhed, sikkerhed og trivsel.

Vejledningen mere nærvær - mindre fravær er et nyttigt og godt arbejdsredskab til at fremme nærværet og håndtere fraværet, hvor der er lagt vægt på:

• et let og tilgængeligt redskab for både ledere og medarbejdere, hvor det tydeligt fremgår, hvad der forventes af os.

• er værdi- og holdningsbaseret og kan oversættes lokalt til den enkelte arbejdsplads. 

• at en god og effektiv indsats mod et for højt sygefravær er en ledelsesopgave, der forudsætter en bred indsats med fokus på den fælles opgave.

• at vejledningen indeholder få og tydelige rammer for samtaler i forbindelse med sygefravær.

Vejledningen indeholder en oversigt, som gør det nemt at kende de forventninger, og den praksis der er, når vi er syge.