Arbejdsskade

Arbejdsskad­e

Skal du anmelde en arbejdsulykke?
En arbejdsulykke er en personskade, fysisk eller psykisk, forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

Er du kommet ud for en arbejdsulykke, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller leder hurtigst muligt. De vil hjælpe dig med at undersøge ulykken og udfylde anmeldelsen i Startsag.

 • Hvad er en arbejdsskad­e?

  Arbejdsskader er en samlet betegnelse for arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

  Ved en arbejdsulykke forstås en uventet og skadevoldende hændelse, der sker pludseligt, eller inden for 5 dage, i forbindelse med arbejdet og som medfører personskade. Det er uden betydning, hvad arbejdet består af, samt hvor og hvordan ulykken sker.

  Bliver en person udsat for enkeltstående voldsomme hændelser, som f.eks. vold eller trusler, med skade til følge, er det også en arbejdsulykke, hvis der er en tydelig sammenhæng mellem personskaden og hændelsen. Dette gælder også episoder, der sker udenfor arbejdstiden, hvis det skønnes, at det hænger sammen med arbejdet.

  En arbejdsulykke skal anmeldes senest 9 dage efter ulykken.

  Arbejdsbetingede lidelser kan være svære både at diagnosticere og placere ansvaret for. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede arbejdsbetingede lidelser. For at arbejdsbetingede lidelser anmeldes på et ordentligt grundlag, skal du som leder eller arbejdsmiljørepræsentant, anbefale medarbejderen at gå til egen læge (eller tandlæge), hvis der er en formodning om, at det kan dreje sig om en arbejdsbetinget lidelse.

  Skader som følge af psykiske påvirkninger vil, i de tilfælde hvor de er anerkendt, oftest være anerkendt som en arbejdsbetinget lidelse. Et eksempel på dette er stress, som skyldes en påvirkning over længere tid.

  Du kan som leder eller AMR ikke anmelde en arbejdsbetinget lidelse.

  Brilleskader er omfattet af lovgivningen for arbejdsskader, men kan ikke anmeldes via Startsag. Brilleskader anmeldes som beskrevet her

 • Sådan håndterer vi arbejdsskad­er

  Arbejdsskader i Fredensborg Kommune bliver varetaget af forsikringsselskabet Cunningham Lindsey. Her kan du finde fakta omkring arbejdsskader og behandling af disse.

  I Fredensborg Kommune vil vi gerne sikre en enkel og fair behandling af arbejdsskader. Derfor anmeldes alle arbejdsulykker til Cunningham Lindsey via Startsag. Herefter vil Arbejdsskadeteamet i Cunningham Lindsey behandle arbejdsulykkerne efter Arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at de vurderer om arbejdsulykken er omfattet af loven og dermed skal anmeldes som en arbejdsskade.

  Hvis du som skadelidt har ret til behandling på grund af arbejdsskade, vil Cunningham Lindsey hurtigst muligt bevillige et antal behandlinger, så du kan komme i bedring. Du skal sende regningen for disse behandlinger til Cunningham Lindsey, så du ikke selv har udlæg, hvis du har været udsat for en arbejdsskade.

  I Fredensborg Kommune er alle medarbejdere omfattet af en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning hos Mølholm Forsikring. Dette betyder, at du efter behov kan få dækket omkostninger til behandling af arbejdsrelaterede skader. Det kan eksempelvis være behandling hos kiropraktor, fysioterapeut eller psykologhjælp. Læs mere om den arbejdergiverbetalte sundhedsordning.

 • Sådan anmelder vi arbejdsulykker

  Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Arbejdsulykken skal anmeldes, hvis den tilskadekomne er fraværende mere end den dag, hvor ulykken skete. I Fredensborg Kommune har vi dog valgt, at vi som udgangspunkt anmelder alle ulykker – også dem uden sygefravær.

  Arbejdsulykker skal anmeldes i det elektroniske anmeldelsessystem Startsag 

  I Fredensborg Kommune er Startsag organiseret, så ansvaret for sagsgangen er følgende:
  Lederen har ansvaret for, at der bliver udfyldt en anmeldelse i Startsag. Efter aftale med lederen kan f.eks. teamledere, gruppeledere eller arbejdsmiljørepræsentanter tildeles rettigheder til at oprette og evt. anmelde ulykker i Startsag.

  Brugere af Startsag, der kun har rettigheder til at oprette en anmeldelse kan ikke sende den til myndighederne og dermed foretage den endelig anmeldelse. For at anmeldelsen kan sendes til myndighederne, skal den godkendes af en bruger, der har rettigheder til at anmelde ulykker.

  En arbejdsulykke skal anmeldes senest 9 dage efter ulykken. Du skal som leder derfor sikre dig, at der ved dit fravær (særligt af den længerevarende slags), er en stedfortræder, der kan foretage anmeldel-sen. Det vil typisk være en souschef, lederkollega eller arbejdsmiljørepræsentant (fx indenfor samme børnehus eller i samme ledergruppe). Er der en anden, som i andre sammenhænge tager over ved ferie og fravær, kan dette også være en mulighed.

  Når du som leder har besluttet, hvem der skal kunne anmelde ulykken ved dit fravær, sender du en mail med navn og mailadresse på vedkommende til arbejdsmiljøpostkassen, så vil vedkommende blive oprettet som bruger i Startsag. Du skal angive, om vedkommende skal have rettigheder til både at oprette og anmelde en ulykke.

 • Sådan bruger du Startsag

  Alle arbejdsulykker skal anmeldes gennem Startsag. Det er lederen af afdelingen / centeret, eller en arbejdsmiljørepræsentant, der kan oprettes som brugere.

  Oprettelse som bruger
  Er du ny bruger af systemet, eller er din kode udløbet, skal du kontakte Arbejdsmiljøkonsulent Bo Saarde på bosa@fredensborg.dk. For at kunne blive oprettet skal du angive navn, e-mail og den  institution du skal kunne lave ulykkesanmeldelser for. Oprettelsen vil som oftest kunne ske inden for meget kort tid.

  Når du bliver oprettet vil du modtage en mail fra Startsag med et link og en midlertidig adgangskode. Når du trykker på dette link vil du komme ind til forsiden af Startsag.

  Når du skal logge ind, skal du bruge den e-mail du oplyste, da du blev oprettet, samt den midlertidige adgangskode du har modtaget i mailen fra Startsag.

  Når du er blevet logget på, har du mulighed for at ændre din adgangskode. Dette gøres ved, at trykke på silhuetten i øverste højre hjørne og trykke på redigér. Herefter kan du ændre din adgangskode.

  Det anbefales, at gemme linket til Startsag som genvej første gang det tages i brug. Det letter adgangen senere hen.

  Anvendelse af Startsag
  Du kan som udgangspunkt anvende Startsag både på PC og tablet. Der kan være dele af skærmbilledet, der ser anderledes ud på tabletten, men det er stadig muligt at foretage
   ulykkesanmeldelsen.

  Når du er logget på vil du få adgang til brugervejledningen til Startsag. Denne finder du ved at trykke på ”Download brugervejledning” i det nederste venstre hjørne af skærmbilledet.
   Brugervejledningen, der ligger her, vil løbende blive opdateret, så det anbefales, at anvende denne, i stedet for at printe den ud.

  Tekniske problemer i Startsag
  I tilfælde af at du oplever tekniske problemer i Startsag, kan du henvende dig til startsagsupport@cllh.dk

 • Sådan foregår behandlinge­n af en arbejdsulykke

  Fredensborg Kommune er selvforsikret. Det betyder, at kommunen selv betaler udgifterne ved anerkendte arbejdsskader. Forsikringsselskabet Cunningham Lindsey tager sig af hovedparten af den ofte omfattende sagsbehandling, der er i forbindelse med håndtering af arbejdsulykker.

 • Sådan forebygger vi arbejdsulyk­ker

  I Fredensborg Kommune arbejdes der strategisk med at udnytte de digitale værktøjer der er i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet.

  I forbindelse med udfyldelse af ulykkesanmeldelsen er der i Startsag også mulighed for at dokumentere undersøgelsen af ulykken, samt udarbejde en handlingsplan for at forbygge lignende ulykker fremover.  Det er ikke et krav, at ulykkesundersøgelsen og handlingsplanen skal være udfyldt, for at ulykken kan anmeldes.

  Ulykkesundersøgelsen og handlingsplanen er alene til internt brug. Det vil således være muligt at arbejde løbende med såvel undersøgelse som handlingsplan. Det anbefales, at der hurtigst muligt efter ulykken foretages en undersøgelse og udarbejdes en handlingsplan. Dette gøres, dels for at hindre lignende ulykker og dels for, at hændelsen er så frisk i erindringen, at det bliver nemmest muligt, at indsamle de relevante oplysninger.

  Når arbejdsmiljøgruppen skal se på forebyggelse af arbejdspladsens arbejdsulykker, vil de ulykker, med tilhørende undersøgelser og handleplaner, der er registreret i Startsag, være nemt tilgængelige og kan med fordel inddrages.

Find svar og få hjælp efter arbejdsulykken

I linket arbejdsulykker http://arbejdsskade.willisview.dk/ giver CLLH svar på mange af de spørgsmål som kan vise sig

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulent
Bo Saarde
bosa@fredensborg.dk
mobil 21 57 78 87