Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmilj­øre­præ­sen­tan­ter

Når det handler om arbejdspladsens trivsel, sikkerhed og sundhed, har alle kommunens arbejdspladser en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant tilknyttet, som du som medarbejder kan henvende dig til.

Du kan kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder om alt indenfor arbejdspladsens sikkerhed og sundhed.

 

 • Liste over arbejdsmiljøledere

  Autismecenter Fredensborg - Marianne Washuus
  Benediktehjemmet Pleje- og Aktivitetscen - Kirsten Høegh Almdal
  Borgerservice og Digitalisering - Henrik Vendelbo
  Børnehusene Fredensborg - Sidsel Vang
  Børnehusene Humlebæk - Anette Steen Westring
  Børnehusene Kokkedal - Kristina Avenstrup
  Børnehusene Nivå - Jakob Fenneberg-Hansen
  Center for Byudvikling, Miljø- og Erhverv - Ulla Catrine Brinch
  Center for Byudvikling, Miljø- og Erhverv - Lone Rasmussen Otte
  Center for Familie og Handicap - Susanne Lyngsø
  Center for Ejendomme og Intern Service - Anette Arendt Barnkob
  Center for Ejendomme og Intern Service - Eva Meyle
  Center for Job og Uddannelse - Birgit Yttergren Bagge
  Center for Læring, Fritid og Sundhed - Marianne Ingeholm Larsen
  Center for Politik og Organisation - Mie Gudmundsson
  Center for Ældre og Omsorg - Hans Henry Bækvang
  Center for Økonomi, Løn og Indkøb - Marianne T Rønnstad
  Dagbehandlingsskolen Kejserdal - Frants Kuhlman Christensen
  Dagcenter Lindehuset - Marianne Høyland Poulsen
  Dagcenter Lindehuset - Trine Mimi Zørn
  Egelunden Pleje- og Aktivitetscenter - Berit Vikmann Bundgaard
  Egelunden Pleje- og Aktivitetscenter - Annette Grane
  Endrupskolen - Finn Drabe
  Fredensborg Skole -Jens Bernhardt
  Granbohus - Thor Timm Teisen Simony
  Humlebæk Skole - Hans Frøslev Jensen
  Kokkedal Skole - Annemette Ryge
  Kulturinstitutionen - Carsten Østerskov Hansen
  Kulturinstitutionen - Lise Kann
  Lindegården - Helle Petersen
  Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter - Charlotte Dyrby
  Specialbørnehaven Karlebo -Janne Aff Kaplan
  Sundhedsplejen - Charlotte Westerlin Nielsen
  Tandplejen - Helle Søderberg
  Træning og Rehabilitering - Benedicte Fenger
  Ungdomsskolen - Per Nielsen
  Øresundshjemmet Pleje- og Aktivitetscent - Rikke Oxholm Kirkeby

 • Liste over arbejdsmiljørepræsentanter

  Netværksgruppe Rådhuset:

  Center for Byudvikling, Miljø- og Erhverv - Mette Karoline Grum-Schwensen
  Center for Børn og Familie - Lise Alexandersen
  Center for Ejendomme og Intern Service - Henrik Tanggaard
  Center for Ejendomme og Intern Service - Claus Frølund Jensen
  Center for Job og Uddannelse - Frank Nederby
  Center for Skoler og Dagtilbu -d Nina Halling
  Center for Politik og Organisation - Mille Tejlgård Schmidt
  Center for Ældre og Omsorg - Maj-Britt Birch Mathisen
  Center for Økonomi, Løn og Indkøb - Claus Kjøller
  Center f. borgerservice og Digitalisering -Pernille Michaelsen
  Kulturinstitutionen - Arne Flenk Rasmussen

  Netværksgruppe Dagtilbud:

  Børnehusene Fredensborg - Birgitte Christiansen
  Børnehusene Humlebæk - Annelise Bærtelsen
  Børnehusene Nivå - Kathrine Gåsland
  Børnehusene Kokkedal -Kamilla Frost Petersen
  Sundhedsplejen - Charlotte Bruhn
  Endrupskolen -Iben Refstrup Skoler
  Fredensborg Skole - Lars Bo Nielsen
  Humlebæk Skole - Jan Landler
  Kokkedal Skole - Vibeke Bonde
  Kulturinstitutionen - Niels Lichtenberg
  Langebjergskolen - Henrik Nielsen
  Dagsbehandlingsskolen Kejserdal - Charlotte Aagaard Parkvig
  Autismecenter Fredensborg - Lea Deichmann Bornstein
  Møllevejens Skole - Kim Preisler
  Nivå Skole - Michael Streton
  Skolen i virkeligheden - Thomas Rasmussen
  Ungdomsskolen - Erik Gylling

  Netværksgruppe Ælder og Omsorg:

  Benediktehjemmet - Helen Charlotte Moltke
  Egelunden Pleje- og Aktivitetscenter - Anne Berit Bonde
  Egelunden Pleje- og Aktivitetscenter - Ulla Christensen
  Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter - Susanne Thorning Pedersen
  Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter - Jeanette Bredahl Eilsøe
  Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter - Maj-Britt Viberg Bundgaard
  Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter - Lonnie Ree Norén
  Træning og Rehabilitering - Jonna Kaiser Lorentzen
  Øresundshjemmet - Helen Johnsen
  Fredensborg Hjemmepleje - Mette Rintza Krogh
  Fredensborg Hjemmepleje - Christina Rosenkvist
  Fredensborg Hjemmepleje - Kate Sjøgren Holm
  Fredensborg Hjemmepleje - Lone Esbjørn

  Netværksgruppe Familie og Handicap

  Granbohus - Inger Elton
  Granbohus - Christina Koldbæk Christensen
  Granbohus - Kamilla Røen Kaspersen
  Granbohus - Maria Louise Rosendahl
  Socialpsykiatrien - Morten Affelhøy
  Specialbørnehaven Karlebo - Mette Lindh Petersen
  Lindegården - Annette Kølln
  Tandplejen - Simon Østerbye Rimdal

 • Sådan bliver du arbejdsmiljørepræsentant

  Brænder du for at arbejde med at skabe trivsel og sikre at din arbejdsplads er et sikkert og sundt sted at opholde sig? Så kan du blive arbejdsmiljørepræsentant for dine kollegaer og indgå i et tæt samarbejde med dit lokaludvalg, ledelsen og dine kollegaer. Samtidig kommer du til at indgå i et netværk på tværs af kommunens arbejdspladser, hvor der drøftes interessante emner indenfor psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 

  Der er hvert 2. år nyvalg til arbejdsmiljørepræsentant og du kan uden særlig baggrund stille op til posten som arbejdsmiljørepræsentant.

  Næste valg afholdes i perioden april-juni 2018.

  Spørg din leder om, hvornår I afholder valg på din arbejdsplads.

  Når du er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant, skal du deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, du kan tilmelde dig her. 

 • Registering af arbejdsmiljøorganisation

  For at skabe det bedste overblik over arbejdsmiljøorgansationen og for at sikre, at arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter informeres om relevante tiltag, har vi brug for hjælp til, at der løbende sker opdatering i forhold til valgte og udpegede arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

  Sker der ændringer i jeres arbejdsmiljøorganisering skal I benytte til- og afmeldingsskemaet nedenfor. Listen over arbejdsmiljøledere og repræsentanter opdateres henholsvis i månederne: januar, maj og september.   

 • iPad til arbejdsmiljørepræsentanter

  I Fredensborg Kommune får alle AMR mulighed for at få stillet en iPad til rådighed. Formålet er at give mulighed for at udføre deres hverv på en effektiv og fleksibel måde, som samtidig tager højde for den øgede digitalisering kommunen gennemgår. 

  Med udleveringen af iPad følger en forpligtelse til at passe godt på det samt at udvise almindelig forsigtighed i brugen af udstyret. Det skyldes primært hensynet til sikkerhed og adgang til evt. fortrolige oplysninger samt et ønske om at holde kommunens udgifter på et minimum. Der er derfor nogle enkle principper, som det er vigtige at kende og overholde.

  Ved udlevering af udstyr 
  iPad’en udleveres i Center for Politik og Organisation og opsætning står den enkelte for, men hjælp kan gives ifb. udleveringen. 

  Ved ophør af hverv 
  Når man udtræder af rollen som AMR er man forpligtiget til at aflevere den udleverede iPad til Center for Politik og Organisation – att.: Therese Carlsen, thdc@fredensborg.dk.