APV

Indhold for APV

Introduktio­n til APV

Hos os skal det være sikkert og sundt at gå på arbejde, både for krop og sjæl! Det bærer vi alle et fælles ansvar for.
Derfor står vi altid parat til at vejlede kommunens arbejdspladser i arbejdsmiljøspørgsmål.

APV betyder ArbejdsPladsVurdering og er som ordet siger en proces hvor arbejdspladsen og dens arbejdsmiljø vurderes. En APV-proces behøver hverken være kedelig eller svær. Der er metodefrihed i forhold til, hvordan man laver en APV på sin arbejdsplads. Der er kun nogle få faste krav til APV. 

APV’en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

I skal foretage en kortlægning og derved identificere arbejdsmiljøproblemer. Efter kortlægning og identifikation af processer, udarbejder I den skriftlige APV, som skal være tilgængelig på jeres arbejdsplads. En APV kan fx være tilgængelig ved at hænge på væggen i kantinen eller ligge på intranettet. Det vigtigste er, at medarbejderne og ledelsen ved, hvor de kan finde den.

 • Formålet med APV

  Formålet med APV'en er at synliggøre eventuelle problemer/risici i det daglige arbejde. Ved at synliggøre problemerne vil lederen i samarbejde med den pågældende medarbejder være i stand til at reagere, og derved sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

  Udført rigtigt kan en APV være et nyttigt redskab til at systematisere arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
  Desuden kan resultatet af APV-processen give virksomheden følgende fordele:

  • Færre arbejdsbetingede lidelser
  • Mindre sygefravær og større trivsel
  • Tiltrække og fastholde kvalificeret og engageret arbejdskraft
  • Større arbejdsglæde
  • Mere effektive arbejdsgange
  • Større synlighed omkring arbejdsmiljøet
  • Åbenhed og dialog om at trivsel er et fælles ansvar
 • Handleplan

  Det er vigtigt at gennemarbejde handlingsplanen omhyggeligt. Det er bl.a. vigtigt at sikre sig, at mål og tidsplaner bliver så realistiske som muligt, og at der er taget stilling, hvem der er ansvarlig for at løse hvilke problemer. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen bør i fællesskab diskutere handlingsplanen og prioriteringen.

  Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker. Det kan også blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige forslag til løsning af de enkelte problemer.

  Det er en god idé at inddrage medarbejderne i at udvikle løsninger, så de får et medejerskab til disse. Handlingsplanen kan bruges som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde.

  De personer, der er ansvarlige for at gennemføre APV’en, bør løbende informere resten af virksomheden, fx om, hvilke problemer der er løst, og hvilke der står for tur. Det er vigtigt, at virksomheden fastholder fokus på at løse de konstaterede problemer.

Indhold for APV

Mere at vide

Er der noget der manger, vil vi gerne høre fra dig, så vi altid kan opdatere siden med de information der måtte være brug for.

Kontakt Center for Politik og Organisation
Arbejdsmiljøkonsulent  Bo Saarde bosa@fredensborg.dk

 Tlf. 21 57 78 87