COVID 19 - forholdsregler

Indhold for COVID 19 - forholdsregler

Nye retningslin­jer

Nye retningslinjer for nære kontakter og isolation

Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt. Man skal herefter følge et fastlagt testprogram med to PCR-tests på hhv. dag 4 og dag 6 efter seneste kontakt med personen, der er påvist smittet. Ophør af selvisolation kan finde sted efter 2. negative testsvar.

Dette er også gældende, hvis man er smittet med en af de mere smitsomme virusvarianter.

Det betyder således at den midlertidige regel om 14 dages isolation ved de mere smitsomme varianter er OPHØRT.

Man er nær kontakt, hvis man:

 • Har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx samtale), med en påvist smittet, eller inden for 2 meter i en situation, hvor der er øget risiko for smitte fx aktiviteter, der involverer sang, råb eller fysisk aktivitet.
 • Bor sammen med en, der er påvist smittet.

Tilbagevenden til arbejde efter påvist smitte - gældende retningslinjer for smittede (alle varianter)

 • Smittet UDEN symptomer - kan komme retur til hverdagen efter 7 dage.
 • Smittet MED symptomer - Kan komme retur 48 timer efter symptomophør.

Nye retningslinjer ved indrejse til DK efter ophold i udlandet (gældende fra 7. februar og foreløbigt til og med 28. februar)

 • Test ved indrejse til DK.
 • Isolation i 10 dage (muligt at afkorte ved negativ PCR-test tidligst på 4. dagen for indrejse i DK).
 • Særlige regler for personer med bopæl i grænselandet fx Sydsverige, som har et anerkendelsesværdigt formål (bl.a. arbejdstagere) ved indrejse – fremvisning af negativ test taget højst 7 dage inden indrejsetidspunkt. 

Udenrigsministeriet rejsevejledning: Foreløbigt til og med den 28. februar 2021 er rejsevejledningen for hele verden skærpet fra ’orange’ (alle unødvendige rejser frarådes) til ’rød’. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes.

Bemærk venligst, at det fortsat er medarbejderens ansvar at følge med i myndighedernes vejledninger, som løbende opdateres på coronasmitte.dk og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, men at arbejdsgiver kan vejlede de ansatte.

Bliv testet hver uge hvis du går på arbejde

Nye retningslin­jer for nære kontakter og aktuel status - 20. januar 2021

Der er kommet nye retningslinjer for nære kontakter

Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus. 

Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar. Det betyder at man først

 • kan komme retur til hverdagen efter 2. negative svar og ikke som tidligere efter første negative svar.
 • Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person.
 • Nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med en virusvariant som fx B.1.1.7, må først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14. 
 • Der skal efter ophævelse af selvisolation være efterfølgende skærpet fokus på efterlevelse af de generelle, smitteforebyggende anbefalinger.

De nære kontakter får også foretaget test dag 4 og dag 6 med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positiv svar på test.

Kommunen er i besiddelse af et antal isolationspladser til personer, der ikke kan isolere sig i eget hjem.

Hvis I møder borgere, der har behov for dette, kan I kontakte Center for Ældre og Omsorg på hverdage mellem 8 og 15: 72 56 50 16 Øvrig tid: 23 46 01 26

 

Rejsevejled­nin­g

Med virkning fra den 11. december 2020 er en ny regional model for rejsevejledninger til EU- og Schengenlandene samt UK trådt i kraft.

Ny rejsevejledning
Det er fortsat dit  ansvar at følge med i myndighedernes vejledninger, som løbende opdateres på coronasmitte.dk og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Vælger du at rejse til et orange land, vil det altid bero på en aftale med din nærmeste leder. I modsat fald kan det fortsat få ansættelsesretlige konsekvenser.

Vær opmærksom på, at der i ferieplanlægningen skal indregnes tid til test og selvisolation, således at de følge myndighedernes anbefalinger.

Vær opmærksom på, at der er ændring af regler for selvisolation

I forbindelse med indførelse af den regionale model for rejsevejledninger ændres anbefalingen om selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra et orange land eller region.
I stedet anbefales selvisolation i 10 dage efter hjemkomst.
Isolationen kan brydes ved negativt testsvar foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.
I praksis vil der således fremover blive tale om selvisolation i fem dage fremfor – som nu – i 14 dage, forudsat der ligger et negativt testsvar.
Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til praktisk talt alle lande inden for EU/Schengen og Storbritannien såvel som for resten af verden.

I er velkommen til at kontakte personalejuridisk team, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

Testforløb efter nær kontakt med smittet

Her kan du se en kort film om, hvornår du skal testes, hvis du har været i nær kontakt med en smittet. Fint forklaret af Camilla Cyano, der er leder i Center for Ældre og Omsorg. 

Restriktion­er - fasthold de gode vaner

I Fredensborg Kommune oplever vi, ligesom mange andre kommuner et stigende smittetal. Udgangspunktet for vores praksis er som hidtil, at vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Krisestaben mødes fortsat hver uge, hvor de aktuelle forhold drøftes. Det er således også krisestaben, der som hidtil tager initiativ til eventuelle nye initiativer med baggrund i myndighedernes anbefalinger.
 
Fasthold de gode vaner
Vi er opmærksomme på, at vi hen over efteråret og vinteren skal fastholde de gode vaner. Det gælder også på rådhuset.
 
Konkret betyder det, at vi fortsat og indtil videre fastholder de tiltag, som blev besluttet i forbindelse med myndighedernes seneste udmelding, det er fx:
 • Vi fastholder forskudte og fastlagte spisetider i kantinen
 • Vi fastholder færre deltagere i mødelokalerne, og at man anvender digitale møder, hvor det er muligt
 • Vi fastholder, at man i de enkelte centre planlægger med hjemmearbejde, i det omfang det er muligt af hensyn til driften
Der opfordres til, at alle i endnu højere grad afvikler møder med eksterne parter digitalt. Det samme gælder interne møder på tværs af rådhus og institutioner o.lign.
 
Medarbejdere, der arbejder på tværs af institutioner og dermed i løbet dagen har kontakt med flere forskellige medarbejdergrupper skal bære visir eller mundbind når man er på besøg på institutioner.
Det gælder dog ikke ved direkte interaktion med børn og unge.

Medarbejdere skal bære mundbind ved besøg i sociale institutioner, hvor der er påbud om at faste medarbejdere skal gå med mundbind eller visir.
 
 
Opstår der spørgsmål opfordres I fortsat til at tale med jeres nærmeste leder om, hvordan I skal forholde jer.
I chefkredsen er vi som alle andre i samfundet kede af de begrænsninger som Covid-19 fører med sig, herunder også vores årlige julefrokost, som normalt er den tid på året, hvor vi har mulighed for at hilse på hinanden i festligt lag. Som alternativ hertil arbejder vi på at lave et lidt digital julestemning i december måned. Det vil I høre nærmere om.

Restriktion­er fra 26. oktober 2020 - grafik

Brug af mødelokaler under COVID-19

 
Der er fortsat brug, for, at vi huskerde gode vaner, når vi færdes på rådhuset. Der er derfor sat sedler op ved indgangen til alle mødelokaler, som angiver hvor mange mødedeltagere, der maks. må være i lokalet. Antallet af deltagere er sat med udgangspunkt i den normale bordopstilling i lokalet ikke lokalets m2.
 
Det er værten for arrangementet, der er ansvarlig for, at retningslinjerne med afstand og afspritning overholdes. Værten er også ansvarlig for, at borde og stole stilles tilbage på plads efter afholdt møde.

Sådan gør du hvis du har været i nærkontakt

Indhold for COVID 19 - forholdsregler