COVID 19 - forholdsregler

Indhold for COVID 19 - forholdsregler

Brug af mundbind eller visir

Borgerservice og Jobcentret og gangen foran kontaktrummene på rådhuset
Borgere, andre eksterne besøgende, medarbejdere og byråd til Borgerservice og Jobcentret skal benytte mundbind eller visir.

Idrætsområdet
Der er ingen restriktioner på idrætsområdet for børn og unge under 21 år.
For voksne gælder forsamlingsforbuddet på max 10 personer. Der er krav om mundbind inden døre, men ikke under udøvelsen af sporten.

Kulturområdet
På kulturområdet skal der bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner, herunder museer, biblioteker, kulturhuse, teatre mv.
For personalet gælder kravet om mundbind eller visir, hvis de har kontakt til besøgende med mindre personalet befinder sig bag en skærm. 

De sociale tilbud 
De sociale tilbud er som udgangspunkt ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.
Det betyder at botilbud, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse fortsat kan have åbent for mere end 10 personer. Pårørende skal bære mundbind eller visir. Ligeledes skal personale som udgangspunkt bære mundbind eller visir.
 
Plejecentre, hjemmeplejen og Lindegården
På plejecentre og Lindegården vil der være krav om anvendelse af mundbind eller visir. Det gælder ligeledes i hjemmeplejen.
 
Dag- og Aktivitetscentre
Dag- og Aktivitetscentre er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Skoler og dagtilbud
Pædagoger og lærere har ret til at anvende visir i dagtilbud og grundskolen hvis vedkommende ønsker det (Bemærk, at det gælder visir og ikke mundbind.)
På skoler og institutioner foretages rengøring efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der foretages almindelig rengøring med ekstra opmærksomhed på kontaktflader. Derudover er der pt. indført ekstra soignering af toiletter på skoler.
For at reducere risikoen for smitte bringes ind i institutioner anbefaler vi, at børnene afleveres udenfor på samme vis som i foråret. Der kan naturligvis være situationer, hvor det kan være vanskeligt med udendørs afleveringer, hvorfor vi som kommune anmoder om, at man som forældre bærer mundbind ved aflevering i garderoben i institutionen for så vidt angår daginstitution og SFO.

Brug af hovedindgan­gen

Benyt ikke hovedindgangen på rådhuset

Er du ansat på rådhuset eller kommer du fra en institution, så bør du ikke benytte hovedindgangen / indgang B. Dette for at mødes med så få som muligt.

 

Testforløb efter nær kontakt med smittet

Her kan du se en kort film om, hvornår du skal testes, hvis du har været i nær kontakt med en smittet. Fint forklaret af Camilla Cyano, der er leder i Center for Ældre og Omsorg. 

Restriktion­er - fasthold de gode vaner

I Fredensborg Kommune oplever vi, ligesom mange andre kommuner et stigende smittetal. Udgangspunktet for vores praksis er som hidtil, at vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Krisestaben mødes fortsat hver uge, hvor de aktuelle forhold drøftes. Det er således også krisestaben, der som hidtil tager initiativ til eventuelle nye initiativer med baggrund i myndighedernes anbefalinger.
 
Fasthold de gode vaner
Vi er opmærksomme på, at vi hen over efteråret og vinteren skal fastholde de gode vaner. Det gælder også på rådhuset.
 
Konkret betyder det, at vi fortsat og indtil videre fastholder de tiltag, som blev besluttet i forbindelse med myndighedernes seneste udmelding, det er fx:
  • Vi fastholder forskudte og fastlagte spisetider i kantinen
  • Vi fastholder færre deltagere i mødelokalerne, og at man anvender digitale møder, hvor det er muligt
  • Vi fastholder, at man i de enkelte centre planlægger med hjemmearbejde, i det omfang det er muligt af hensyn til driften
Der opfordres til, at alle i endnu højere grad afvikler møder med eksterne parter digitalt. Det samme gælder interne møder på tværs af rådhus og institutioner o.lign.
 
Medarbejdere, der arbejder på tværs af institutioner og dermed i løbet dagen har kontakt med flere forskellige medarbejdergrupper skal bære visir eller mundbind når man er på besøg på institutioner.
Det gælder dog ikke ved direkte interaktion med børn og unge.

Medarbejdere skal bære mundbind ved besøg i sociale institutioner, hvor der er påbud om at faste medarbejdere skal gå med mundbind eller visir.
 
 
Opstår der spørgsmål opfordres I fortsat til at tale med jeres nærmeste leder om, hvordan I skal forholde jer.
I chefkredsen er vi som alle andre i samfundet kede af de begrænsninger som Covid-19 fører med sig, herunder også vores årlige julefrokost, som normalt er den tid på året, hvor vi har mulighed for at hilse på hinanden i festligt lag. Som alternativ hertil arbejder vi på at lave et lidt digital julestemning i december måned. Det vil I høre nærmere om.

Restriktion­er fra 26. oktober 2020 - grafik

Brug af mødelokaler under COVID-19

 
Der er fortsat brug, for, at vi huskerde gode vaner, når vi færdes på rådhuset. Der er derfor sat sedler op ved indgangen til alle mødelokaler, som angiver hvor mange mødedeltagere, der maks. må være i lokalet. Antallet af deltagere er sat med udgangspunkt i den normale bordopstilling i lokalet ikke lokalets m2.
 
Det er værten for arrangementet, der er ansvarlig for, at retningslinjerne med afstand og afspritning overholdes. Værten er også ansvarlig for, at borde og stole stilles tilbage på plads efter afholdt møde.

Sådan gør du hvis du har været i nærkontakt

Indhold for COVID 19 - forholdsregler